ENJEKSİYON UYGULAMASI

Jel enjeksiyon, Poliüretan enjeksiyon Su yalıtımı

Poliüretan Enjeksiyon Nedir ?

Poliüretan Enjeksiyon su yalıtımı, negatif alanlardan gelen su izolasyonu sağlamak amacıyla beton ve duvar içerisinde çatlak ve kılcal alanların doldurularak su sızıntıların kesintisinde kullanılan sistemdir. Negatiften yapılan bu izolasyon yöntemi, pozitif alandan müdahale yapılamayacak alanlarda yapılmaktadır. 

Poliüretan enjeksiyon genel olarak, metro tünelleri, bodrum katları, asansör kuyusu, temel, perde duvar, yer altı sularını tersi yönden gelen suyun durdurulması amacıyla yapılmış bir su yalıtımı ürünüdür. Poliüretan enjeksiyonlar esnek yapıda suyla temas halinde hızlı reaksiyon gösteren kapalı hücre yapısına sahip su izolasyon köpüklendir. Poliüretan Enjeksiyon çeşitleri sıvı akışkan olanlar çatlakların doldurulması için kullanılmaktadır. Yoğun olan poliüretan enjeksiyonlar ise dilatasyon ve benzeri boşlukların doldurulması amacıyla kullanılmaktadır.

Poliüretan Enjeksiyon Nasıl Uygulanır?

Jel Enjeksiyon su yalıtımı, yapılarda bodrum kat perde duvarlarında, otopark duvarlarında, teras kat tavan betonlarında, kısacası bürüt betonun toprak altında veya üstünde kalan pozitif yönden uygulama yapılamayan alanlara negatif yönden basınçlı makine epoksi, poliüretan vb. gibi kristalize olabilen kimyasalların beton enjekte edilmesidir.  İnşaat yapım esnasında veya sonradan oluşan çatlaklıklardan bina içerisine su girişleri olmaktadır. Bu su girişleri pozitif yönden su yalıtımı yapımına imkan olmayan noktalarda negatif yönden enjeksiyon uygulaması yapılarak su girişi engellenebilir.Uygulama yapım esnasında çatlak alanlar açılarak çapraz sıralı enjeksiyon dübelleri monte edilmekte ve enjeksiyon uygulaması yapılmaktadır.

ENJEKSİYON UYGULAMA YÖNTEMLERİ ÇEŞİTLERİ 

 

1. Islak Su Akan Çatlakların Enjeksiyon Su Yalıtım Uygulaması :

Binadaki çatlaklar statik ve dinamik çatlaklar, taşıyıcı yapıdaki çatlaklar ve taşıyıcı olmayan yapıdaki çatlaklar, kuru ve ıslak çatlaklar, sıvalardaki kılcal çatlaklar, binalardaki oturma çatlakları gibi gruplara ayrılmaktadır.
Islak veya su sızıntısı olan çatlakların ve soğuk derzlerin su yalıtımı için  elastik poliüretan enjeksiyon ürünü kullanılmaktadır. Bu ürün, çatlakların içine dübeller yardımı ile basınçlı şekilde preslenmektedir. Su ile temas halinde süratli şekilde şişerek köpük halinde gelir ve bu şekilde su sızıntısını durdurur.

2.Soğuk Derzlerin Enjeksiyon Su Yalıtım Uygulaması

Binadaki çatlaklar statik ve dinamik çatlaklar, taşıyıcı yapıdaki çatlaklar ve taşıyıcı olmayan yapıdaki çatlaklar, kuru ve ıslak çatlaklar, sıvalardaki kılcal çatlaklar, binalardaki oturma çatlakları gibi gruplara ayrılmaktadır.

Özellikle içinden su akan çatlaklar betonarmede korozyona sebep olmakta ve don sırasında yapıyı tahrip etmektedir. Su depolarında görülen çatlaklarda ise içme suyu ile temas halinde kullanıma uygun enjeksiyon ürünleri kullanılmaktadır.

Soğuk derzler farklı zamanlarda uygulanmış beton yüzeylerinin arasında oluşur. beton tabakalar birbirine yapışmadığı için arada oluşan boşluktan su sızıntıları olabilmektedir. Bu durum özellikle temel-perde birleşim noktalarında, yüzme havuzu ve su depolarında, ayrıca aralıklı dökülen perde duvar düzeylerinde görülmektedir. Soğuk derzleri çatlak olarak değerlendirebiliriz, bu tip uygulamalarda poliüretan enjekiyon ve özel GEL enjeksiyon uygulamaları yapılmaktadır.

3.Yapısal Güçlendirme Enjeksiyon Uygulamaları

Korozyona uğramı, taşıyıcıların tahrip olduğu ve işlevini yitirdiği urumlarda binalarda yapısal güçlendirme uygulamaları yapılmaktadır.  Bina güçlendirme uyglaması yapıların taşıyıcılarının daha sağlam ve uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Kuru çatlakların tamir edilmesinde epoksi reçine veya poliüretan reçine esaslı rijit ürünler kullanılmaktadır. Bu ürünler betondaki çatlakları doldurmakta ve çok kuvvetli bir şekilde yapıştırmaktadır. Ortaya çıkan sonuç betondan daha sağlam bir tamirat şeklinde olmaktadır

ENJEKSİYON UYGULAMASI
Whatsapp
Whatsapp