Su Yalıtımı

Su yalıtımı nedir ?

SU YALITIMI

Binaların uzun bir zaman diliminde konforlu ve dayanıklı kalabilmesi için, binaların iç, dış,  temel ve çatı kısımlarından su almaması için yapılan işlemlere “su yalıtımı” denir. Polyurea, poliüretan gibi malzemeler ile teknolojik yalıtım sağlanır. Su yalıtımı sayesinde evinizin rutubet almasını engeller ve ıslak zeminlerinizin sorun çıkarmasını ve binanızın ömrünün azalmasının önüne geçmiş olursunuz. 

Su yalıtımı olmayan yerler için geçerli olmak üzere, binaların, fabrikaların, terasların, çatıların, villaların, tavuk kümesi ve hayvan çiftliği gibi mekanların ömürlerini ve dayanıklılığını etkileyen en önemli tehlikelerin başında su gelmektedir. Su yalıtımı eksikliğine sahip bu gibi alanlarda zemin, beton veya bir başka alan bir şekilde suyu emerken aynı zamanda  beton içerisindeki demirle birlikte korozyon oluşumuna sebep olur. Bu durum binanın taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak binanın yük taşıma kapasitesini düşürür ve binanın ömrünü kısaltır. Su yalıtımı yapılmayan binalarda bu durum sıklıkla görülmekte olan bu durum binaların ana taşıyıcı sistemlerinin tamamında  bozulmalara yol açarak; en ufak bir yer hareketinde ve depremler esnasında binalarda çatlak ve kırılmaların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Su yalıtımı sizin ve ailenizin daha konforlu ve güvenli bir yaşam sahibi olması için çok önemli bir izolasyon uygulama yöntemidir. Binaların su alması insan sağlığına zararlı küf, mantar, çiçeklenme, kararma ve diğer organik maddelerin oluşmasına yol açarak; binayı ve insan sağlığını tehdit eder duruma gelmektedir. Su yalıtımı yapılmış binalar daha dayanıklı, sağlam ve çevre şartlarına daha dayanıklı bir hal almaktadır. Ay Yalıtım uzun ve kesin sonuç almak adına su yalıtımında Polyurea Su Yalıtım Sistemini Önermektedir. Ücretsiz teklif almak için lütfen tıklayınız.

Poliüretan köpük yalıtımı veya Polyurea yalıtım uygulaması yapılmayan binalar yağmur, kar, çiğ, yer altı suları, bina içi kullanma suları (mutfak, banyo, tuvalet gibi ıslak zeminlerdeki su kaçakları), binanın inşa edildiği zeminde bulunan basınç ortaya çıkaran veya çıkarmayan yeraltı suları nedeniyle binalar suya maruz kalmaktadır. Binaların bu şekilde su alması nedeniyle; insanın yaşam konforu ortadan kalkmakta ve bina tehdit eder konuma gelmektedir. Ay Yalıtım binalarınızın su yalıtımı konusunda sizlere en ileri teknolojik uygulama yöntemleri ile birlikte hizmet sunmaktadır. Polyurea, poliüretan ve poliüretan köpük uygulamaları ile evinizde, işyerinizde sağlıklı ve su yalıtımı sorunu çözülmüş bir şekilde yaşamanız için çalışmaktadır.

SU YALITIMININ YAPILARDA KULLANILDIĞI ALANLAR :

Su yalıtımı temelden, çatıya , gezilebilir teraslardan, otopark üstü teraslara, ıslak hacimlerden balkonlara kadar suyun ana yapıya ulaşmasını engelemek için kullanılır. 

SU YALITIMININ FAYDALARI NELERDİR:Su yalıtımı

1-Su Yalıtımı Binaları Korur

Suyun binalarda yarattığı hasar; özellikle çevresel tehditlerin yüksek olarak  bulunduğu      ( deprem, sel, doğal afet vb.) bölgelerde can ve mal güvenliği açısından en önemli tehlikelerden biridir. Herhangi bir yoldan yapı donatısına sızan su, donma ve ısınma veya kimyasal tepkimelere girerek bina donatısının korozyonuna neden olmaktadır.Donatının korozyona uğraması ile dayanım gücü zayıflayacak ve binanın ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir.
Suyun binalarımızın dayanıklılığına vermiş olduğu zararı genellikle gözle göremeyiz, ancak sonuçlarıyla karşılaştığımızda fark edebiliriz. Büyük bir depremde, korozyona uğramış bir binanın ayakta kalması hemen hemen mümkün değildir. Bu nedenle özellikle Türkiye gibi deprem kuşağında bulunan ülkelerde su yalıtımının yaşamsal bir önemi vardır.

Korozyonun zararlı etkileri
Genel olarak beton, içine gömülmüş donatıyı korozyona karşı korur. Donatı, betona gömülür gömülmez oluşan ince film tabakası çeliğe yapışır ve korozyona karşı dayanım oluşturur. Bu dayanım betonun yüksek alkali ortamına ve elektriksel dirence doğrudan bağlıdır. Betonun kılcal boşluklarındaki nemde bulunan iyonlar elektriksel iletkenlikte rol oynar. 
Ortam şartlarının durumuna göre oluşan bir hızda, donatı yüzeyinde donatı hacminin 2.5 katı büyüklükte demir oksit oluşumları meydana gelir.Oluşan pas, yetersiz pas payı sorunu da varsa, mevcut betonu çatlatır. Betonun dökülmesiyle beraber donatı açığa çıkar. Havayla temas nedeniyle de korozyon hızındaki artış kaçınılmaz olur.Korozyona bağlı olarak donatı kesitinde oluşan kayıp, donatının başlangıçta tasarlanan hesap değerlerini karşılayamamasına neden olur. 


2- Su Yalıtımı İnsan Yaşamına Konfor Sağlar

Su, insan için ne kadar vazgeçilmezse bir o kadar da yapılarımız için korunulması zorunlu bir öğedir. Toprağın nemi ve basınçsız su, yapı elemanı gözeneklerinden geçerek iç ortam yüzeyinde küflenme, siyah leke ve mantar gibi organizmaların oluşmasına neden olur. Bu yüzden iç yüzeyde bulunan ahşap gibi doğal malzemelerin çürümesine, sıvaların kabarıp dökülmesine, kolon ve perde duvarlardaki donatının paslanmasına neden olarak konforumuzu bozar.

Nem ve nemin yol açtığı küf binalarda kötü kokuların oluşmasına yol açar. Bu durum ortamda bulunan insanları rahatsız edecektir. Su yalıtımı sayesinde nemin önlenmesi, insan konforu açısından olumsuzluk yaratan bu kötü kokuların yayılma olasılığını da ortadan kaldırır.
Su yalıtımı, suyun binaların zayıflamasını engelleyerek konforlu yapıların elde edilmesini sağlarken, bakteri, küf vb. organizmaların oluşmasını önler.

3- Su Yalıtımı Ekonomiye Katkıda Bulunur
Ekonomik değerleri günümüzde giderek artan yapıların uzun ömürlü olması gerekir. Bugün bir yapının kullanım ömrü yaklaşık 50 yıldır. Suyun olumsuz etkileri yapıların kullanım ömrünü azaltır. Bu da ülke ve kişi ekonomisi için önemli bir kayıptır. Su yalıtımıyla bu kayıp da giderilmiş olur.
Ülkemizin yüzölçümünün %92’si ve nüfus yoğunluğu olarak yüzde 95'i deprem kuşağında bulunmaktadır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın verilerine göre son 58 yıl içerisinde meydana gelen depremler; 58 bin 202 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, 122 bin 096 vatandaşımızın yaralanmasına ve yaklaşık 411 bin 465 binanın yıkılmasına veya ağır hasar görmesine neden olmuştur.
Dünya gazetesinde yayınlanan haberde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hasar Tespit Komisyonu raporunda; 55 bin 651 konut ve işyerinde yapılan kontrollerde incelenen binaların yüzde 79'unun hasarlı bulunduğu ifade edilmiştir. İncelenen binalardaki eksiklikler ise; %64'ünde nemin yol açtığı korozyon (paslanma), %41'inde malzeme eksikliği, %18'inde inşaat aşamasında betonun sulanması, %11'inde eskime ve yıpranma, %3'ünde proje hatası bulunduğu tesbit edilmiştir.

Su yalıtımının inşaat aşamasındaki maliyeti, bina maliyetinin yaklaşık % 3'üdür. Binaların sağlamlığı insan yaşam güvenliği açısından göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurdur. Buna bağlı olarak su yalıtımının sağladığı yarar, maliyetten çok daha önemlidir

Yapılacak su yalıtımı; yapınızın taşıyıcı kısımlarında yer alan demirlerin paslanmasını ve taşıma kapasitesinin azalmasını engelleyerek, binanın depreme karşı dayanıklılığını artıracaktır. Su yalıtımı binalarda;
-Binalarda bakteri ve küf oluşmasını engeller.
- Suyun çatılardan veya tavanlardan damlamasını, bodrumları basmasını önleyerek sağlıklı, konforlu ve güvenli ortamlar sağlar.
- Yapıların bakım giderlerini azaltır.
- Su depolarında ve havuzlarda su kaçaklarını önler ve su kalitesini korur.

Teras YalıtımıSU YALITIMIN UYGULANDIĞI YERLER:

Etkin bir su yalıtımı için, yalıtım uygulamasının, binanın temelinden çatısına kadar tüm yapı elemanlarını kapsaması gerekir.
 
-Toprak ile temas eden duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler, suyun yapı dışında birikebileceği veya suyun basabileceği seviyenin altındaki dış duvarlar, balkonlar, teras ve eğimli çatılara,
-Banyo, lavabo, mutfak ve banyo gibi ıslak hacimlere,
-Suyun içerisinde kalmasını istediğimiz su deposu, suni gölet ve havuz gibi yapılara yapılır. 

Su yalıtımı ve su kaçaklarınız ile ilgili olarak tüm Türkiye'de hizmet veren firmamızı seçerek daha sağlıklı ve konforlu binalarda oturmanızı sağlayabilir, binanızın ömrünü uzatabilirsiniz. Su yalıtımı ve su izolasyonu ile ilgili tüm sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. 

Su Yalıtımı
Whatsapp
Whatsapp